Bel mij terug

Jobcoach

Heb je extra ondersteuning nodig vanuit een jobcoach om je werk goed te kunnen doen? Dan kan je in overleg met het UWV, de gemeente of in afstemming met je werkgever gebruik maken van een jobcoach.

Een jobcoach ondersteunt werknemers vanuit een langdurige ziekte of beperking op de werkplek tijdens een proefplaatsing of vanuit een betaalde baan.

Visie Groep beschikt over een team van gemotiveerde jobcoaches die jou kunnen ondersteunen bij het behouden (of vinden) van een baan.

Visie Groep onderscheidt zich door snel te schakelen en daadkrachtig te handelen vanuit een natuurlijke drive met de juiste deskundigheid. Visie groep verkent, vergroot en versterkt de mogelijkheden van het individu.

Hoe kom ik in aanmerking voor een jobcoach?

Een jobcoach is beschikbaar voor iedereen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft of is opgenomen in het doelgroepregister. Het UWV of de gemeente waarin je woonachtig bent beslist uiteindelijk of je een jobcoach toegekend krijgt. Een jobcoach is er op  gericht om de omstandigheden zo te maken dat jij optimaal kunt functioneren.

Plan van aanpak

Bij aanvang van een jobcoachtraject worden jouw hulpvragen in kaart gebracht. Op basis van de hulpvragen, stellen wij een plan van aanpak op. Wanneer de hulpvragen in kaart gebracht zijn, brengen we gezamenlijk in kaart hoeveel uren jobcoachbegeleiding noodzakelijk zijn. De hoeveelheid uren, verschilt per persoon. 

Na een periode van ongeveer 6 maanden, wordt er opnieuw bekeken hoeveel begeleiding er nodig is en of de begeleiding afgebouwd kan worden. 

In de periode van jobcoaching wordt er regelmatig geëvalueerd met jou als werknemer en met de werkgever. te aller tijde kun je terug vallen op je jobcoach wanneer je vragen hebt of vastloopt in je werk. Ten allertijde.

Het uiteindelijke doel van een jobcoach is dat de werkgever getraind wordt rekening te houden met jouw beperkingen  en uiteindelijk de jobcoachbegeleiding niet meer nodig is. 

Het is erg belangrijk dat er een klik is met een van onze jobcoaches. Dit omdat je toch wekelijks contact hebt met jouw jobcoach. Binnen Visie Groep kun je kiezen uit verschillende jobcoaches.  

   

Het doel van jobcoaching

Het doel van jobcoaching is dat iemand met een arbeidsbeperking mee kan draaien in een bedrijf. De jobcoach zorgt er samen met jou en de werkgever voor, dat jij op een prettige manier kunt werken en er rekening gehouden wordt met je beperkingen. 

 

Informatieve media & voorlichting

 

Hoe kan een jobcoach je ondersteunen?

Jobcoach nodig?

Visie Groep staat voor:

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Laagdrempelig
  • Oplossingsgericht
  • Denken in mogelijkheden
  • Maatwerk

Terugbelverzoek
Neem contact op

Team

Lieke

Ambulant Ondersteuner

Simone

Ambulant ondersteuner

Jenneke

Ambulant Ondersteuner

Francis

Ambulant Ondersteuner

Mark

Persoonlijk Ondersteuner

Bastiaan

Front-end
Developer

Marthijn

Front-end
Developer

Rob

Front-End
Developer

Barry

Werkbegeleider
3D Design

Hans

Re-integratie
Specialist

Tamara

Ambulant Ondersteuner

Ryanne

Ambulant Ondersteuner

Richard

Werkbegeleider
Marketing

Pascale

Administratief
Medewerker

Olaf

Werkbegeleider
Design & Fotografie

Nicole

Eigenaar &
Jobcoach

Miriam

Ambulant Ondersteuner

Vacature

Werkbegeleider
Programmeren

Kees

Ambulant Ondersteuner

Jessica

Ambulant
Ondersteuner

Jeroen

Ambulant
Ondersteuner

Janine

Ambulant Ondersteuner

Heleen

Re-integratie
Ondersteuner

Annique

Jobcoach &
Kwaliteit Coördinator

Nick

Eigenaar &
Jobcoach

Jobcoach Hengelo

Visie Groep werkt met een team van jobcoaches onder andere in Hengelo. Deze vorm van begeleiding is erop gericht om jou te ondersteunen op je werk. Door samen met jou en de werkgever in gesprek te gaan en aandachtspunten op te pakken. Een traject met een jobcoach word altijd met het UWV geregeld, en daar wordt jouw aanvraag dan ook behandeld. Het is vooral gericht op mensen met een Wajong, WIA, of WGA uitkering. Heb je een bijstandsuitkering en sta je in het doelgroepregister? Dan is het in sommige gevallen ook mogelijk gebruik te maken van jobcoaching in Hengelo. Dat zullen we dan met de gemeente overleggen

Hoe gaat een jobcoach aan het werk?

Allereerst moet er dus gekeken worden of je onder het UWV valt of onder de gemeente om te kijken waar we de aanvraag moeten neerleggen. Dan kunnen we contact opnemen met jouw contactpersoon om de hulpvraag voor te leggen. Daarna volgt vrijwel altijd een gesprek om jouw hulpvraag goed in kaart te brengen. Op dat moment kun jij dus aangeven waar je tegen aanloopt, en waar je dus graag ondersteuning bij kunt gebruiken.

Vervolgens kan aan de hand van dat gesprek, en eventuele aanvullende informatie een ondersteuningsplan gaan maken. Dat moet dan door het UWV of de gemeente Hengelo goedgekeurd worden waarna je jobcoach aan de slag kan. Door bij jouw werkgever op locatie gesprekken met jou en je werkgever te voeren. Zo kunnen aandachtspunten besproken worden, en kan zowel jij als de werkgever ondersteund worden. Door aan te kaarten waar je nog moeite mee hebt kun je daaraan werken. De werkgever kan leren hoe hij het beste met jou kan omgaan, zodat je uiteindelijk geheel zelfstandig kunt gaan werken.

De begeleiding van een jobcoach in Hengelo duurt maximaal drie jaar. Daarbij is het aantal uren dat je aan ondersteuning kunt krijgen afhankelijk van de uren die je werkt. Het UWV of de gemeente Hengelo bepaalt hoeveel de jobcoach per week bij je langs gaat komen. Ook bekijkt het UWV ieder half jaar of de ondersteuning nog nodig is. Wanneer je contract afloopt moet er ook een nieuwe aanvraag voor de begeleiding gedaan worden.

Doel van de jobcoaching

Einddoel is dus geheel zelfstandig kunnen werken op een normale werkplek. Zowel jij als je werkgever krijgen tijdens de begeleiding meer inzicht en handvatten om om te gaan met waar jij moeite mee hebt.

Wil je weten wat de jobcoaches van Visie Groep voor jou kunnen betekenen? Je kunt altijd bellen voor meer informatie of het contactformulier invullen.