Bel mij terug

Corona Crisis

Loonwaardebepaling tijdens de corona-crisis

De corona-crisis raakt iedereen in Nederland, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag aan het werk willen. Doordat mensen zo veel mogelijk vanuit huis werken kan het tijdelijk nog moeilijker zijn om een baan te krijgen en behouden. Gelukkig worden de regels voor onder andere loonwaardebepaling tijdelijk versoepeld vanwege de corona-crisis.

Een loonwaardebepaling wordt normaliter uitgevoerd wanneer een werkgever iemand wil aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De loonwaardebepaling wordt gebruikt om te berekenen hoe veel loonkostensubsidie een werkgever kan krijgen als ze iemand in dienst nemen vanuit de wajong of participatiewet. Tijdens deze bepaling wordt normaal gesproken samen met de werknemer en werkgever gekeken naar hoe het werk wordt uitgevoerd en waar de knelpunten liggen. Omdat veel bedrijven vanwege het risico op corona grotendeels vanuit huis werken, kan een loonwaardebepaling volgens de gebruikelijke richtlijnen nu niet worden uitgevoerd.

Om mensen in deze tijd toch zo veel mogelijk aan het werk te krijgen en houden is besloten dat gedurende corona-crisis een loonwaardebepaling ook van een afstand gedaan mag worden. Dit houdt in dat deze telefonisch met werkgever en werknemer gedaan mag worden. Zo krijgt de werkgever toch tijdig duidelijkheid over de loonkostensubsidie. Deze telefonische interviews mogen worden afgenomen van 1 maart tot 1 juni. De loonwaarde die wordt vastgesteld tijdens een telefonisch interview is maximaal 6 maanden geldig en er wordt op aangedrongen om zo snel mogelijk een normale loonwaardebepaling uit te voeren zodra dit weer veilig kan.

Forfaitaire loonsubsidies die in de periode 1 maart tot 1 juni herbeoordeeld moeten worden, mogen vanwege de corona-crisis stilzwijgend worden verlengd door de gemeente. Deze verlenging is voor de duur van maximaal 6 maanden. Ook voor hen geldt dat zodra er weer veilig een loonwaardebepaling uitgevoerd kan worden, dit ook zo snel mogelijk moet gebeuren. Gemeenten hebben daarnaast het verzoek gekregen om lopende loonkostensubsidies voorlopig nog niet te verrekenen met de NOW-subsidie. Ook dit kan volgens het kabinet beter worden uitgesteld tot na de corona-crisis.

Met bovenstaande maatregelen kunnen zo veel mogelijk werknemers en werkgevers hun werk uitvoeren zonder dat dit in strijd is met de regelgeving en helpen we elkaar door deze ingewikkelde periode.

Visie Groep staat voor:

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Laagdrempelig
  • Oplossingsgericht
  • Denken in mogelijkheden
  • Maatwerk

Terugbelverzoek
    Neem contact op