Bel mij terug

Twents model

25-05-2020

Wat is het Twents model?

Sinds 2015 vallen de taken binnen jeugdhulp en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij regelen deze hulp voor hun inwoners op een passende manier. Gemeenten mogen in Nederland zelf bepalen hoe zij deze hulp regelen, wat niet altijd goed uitpakt. In Twente mogen we dan ook best trots zijn op een werkwijze die goed lijkt uit te pakken voor alle partijen. Dit noemen we het Twents model.

Uitgangspunt bij het Twents model is dat de inwoner en zijn/haar zorgvraag centraal staan, en niet de zorgverlener en het aanbod van zorg. Inwoners kunnen zelf bij hun gemeente terecht als ze hulp nodig hebben vanuit de WMO of jeugdhulp. Dit kan gaan om ondersteuning bij huishoudelijke taken, dagbesteding, het ontlasten van een mantelzorger of professionele begeleiding. De gemeente zal samen met de inwoner volgens een vast stappenplan bekijken waar ze kunnen helpen. Eerst wordt samen bekeken wat de inwoner zelf kan doen om de situatie te verbeteren, en waar eventueel familie of vrienden kunnen helpen. Soms kan maatschappelijk werk uitkomst bieden, en de gemeente kan tenslotte bepalen dat door hen betaalde ondersteuning nodig is. In dat geval gaan zij een zorgaanbieder vragen om de inwoner te helpen. Deze zorg wordt betaald door de gemeente, zij bepalen daarom ook of en voor hoe lang deze zorg wordt toegekend.

Een veelvoorkomend probleem is dat de samenwerking tussen de gemeente, de zorgaanbieder en de inwoner stroef verloopt. Het is soms moeilijk te bepalen wat de beste manier is om zorg te verlenen. Daardoor wordt soms te veel, te weinig of niet passende zorg verleend. In het Twents model wordt dit voorkomen door één belangrijke regel: “Het resultaat van de inwoner en zijn gezinssituatie staat centraal.” De gemeente en de inwoner bekijken samen wat de doelen zijn, en hoe ze dit kunnen bereiken. Dit wordt ingedeeld in vier niveaus van ondersteuning, van A tot en met D; praktische ondersteuning, ondersteuning bij regievoering (het overzicht behouden), therapeutische ondersteuning of behandeling. Samen wordt gekozen voor één van de niveaus passend bij de inwoner en gezocht naar een geschikte zorgaanbieder. Ook zorg als een verblijf in een gezinshuis, instelling of verpleeghuis valt onder het Twents model en wordt op dezelfde manier afgestemd met de inwoner.

Als de zorgaanbieder aan de slag gaat met de inwoner blijft de gemeente betrokken bij dit proces. De drie partijen blijven met elkaar in gesprek over de voortgang. Als er gaandeweg blijkt dat het plan moet worden aangepast, kan dit. Zo zorgt het Twents model voor een voordeel voor iedereen; de inwoner staat centraal en krijgt zorg die bij hem of haar past, de gemeente kan voorkomen dat er onnodig veel tijd en geld wordt besteed aan zorg die niet passend is en de zorgaanbieder kan dankzij de korte lijntjes altijd zorg op maat leveren.

Visie Groep staat voor:

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Laagdrempelig
  • Oplossingsgericht
  • Denken in mogelijkheden
  • Maatwerk

Terugbelverzoek
    Neem contact op