Bel mij terug

Weer een nieuwe Wajong?

Een voorstel voor weer een verandering in de Wajong houdt de gemoederen al langere tijd. De Harmonisatie-wajong moet de regeling voor jonggehandicapten vooral overzichtelijker maken, maar is nu al omstreden.

De Wajong (wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten) is er voor jongeren die door een ziekte of beperking niet kunnen werken, of onvoldoende kunnen werken om zichzelf financieel te onderhouden. Zij ontvangen steun vanuit de Wajong, maar welke steun dat is, is geheel afhankelijk van de regeling waar je onder valt. Dit kunnen er op dit moment drie zijn:

– Oude wajong: voor wie vóór 2010 hulp vanuit de wajong heeft aangevraagd en niet is overgestapt naar Wajong2010.
– Wajong2010: de opvolger van de oude wajong.
– Wajong2015: De opvolger van de Wajong2010 waarin onderscheid wordt gemaakt tussen wel of geen arbeidsvermogen. Wie arbeidsvermogen heeft, valt vanaf 2015 onder de participatiewet. Wie vanaf 2015 een aanvraag deed en geen arbeidsvermogen heeft, valt onder de Wajong2015.
Deze drie variaties hebben allen hun eigen berekeningen en regels. De nieuwste wet, de Harmonisatie-wajong, moet meer duidelijkheid scheppen door de regels voor alle wajongers gelijk te trekken. Dit heeft een aantal positieve gevolgen:

– Als je werkt of hebt gewerkt en op grond van je gezondheid toch moet stoppen hiermee, wordt het gemakkelijker om weer een wajong-uitkering te ontvangen.
– Er is geen verplichting meer om een passend aanbod voor een baan te accepteren.
– Wie een opleiding gaat volgen wordt niet meer gekort op z’n wajong-uitkering.
– Mensen met een Wajong2015 mogen nu ook een opleiding volgen met behoud van hun uitkering.
– Iedereen mag op eigen verzoek z’n wajong-uitkering stop zetten.

Het gedeelte van de nieuwe wet waar veel kritiek op is, is de inkomensregeling: hoe veel ga je er als wajonger financieel op vooruit als je werkt naast je uitkering? Dit is een vraag die voor veel wajongers geldt, en uit de oude regelingen waren hiervoor verschillende berekeningen. Hierdoor hield de één meer over dan de ander, afhankelijk van de regeling waar ze onder vielen. De nieuwe wet wil één berekening die voor iedereen in de wajong geldt, maar dit is niet voor iedereen een vooruitgang. Naar verluid pakt de nieuwe regeling negatief uit voor hen die slechts deeltijd werken, maar ook voor wajongers die nu een hoger inkomen genieten, bijvoorbeeld vanwege een hoger opleidingsniveau. Grofweg geldt: van elke verdiende euro houdt een wajonger 30 cent zelf over. De overige 70 cent wordt verrekend met de wajong-uitkering.

De Harmonisatie-wajong is inmiddels goedgekeurd door de regering en gaat in op 1 januari 2021. De regels over onderwijs gaan al in op 1 september 2020, dus voor het komende schooljaar. Heb jij nog vragen over de nieuwe wet, en wat deze voor jou betekent? Bij VisieGroep zijn we er ook voor je om antwoorden te zoeken op deze vragen en meer! Neem gerust contact met ons op!

Waarom kiezen voor Visie Groep?

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Laagdrempelig
  • Oplossingsgericht
  • Denken in mogelijkheden
  • Maatwerk

Bel mij terug
    Neem contact op