Bel mij terug

Een zieke medewerker?

We hopen natuurlijk allemaal gezond te zijn en blijven, maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Door een ongeval of (chronische) ziekte kan het zijn dat iemand tijdelijk niet kan werken. Om dan zowel de werkgever als werknemer te beschermen gelden er een aantal wetten. Beide partijen hebben in dit geval rechten en plichten.

Welke rechten en plichten iemand heeft staat meestal beschreven in het arbeidscontract. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een werkgever regelmatig op de hoogte wil blijven over de gezondheid van z’n werknemer die is ziekgemeld. De werkgever en werknemer zullen samen kijken naar wat er gedaan kan worden om het werk weer zo snel mogelijk te hervatten. Een optie is dat een werknemer tijdelijk aangepast werk gaat doen. Iemand die normaal lichamelijk zwaar werk doet kan bijvoorbeeld tijdelijk een kantoorfunctie krijgen tijdens het herstel van een ziekte of ongeval.

Een ziekmelding kan voor korte of lange tijd zijn. Als je binnen enkele dagen of weken weer hersteld bent en aan het werk kan, dan stem je dit verder af met je werkgever. Je meldt je op tijd ziek zodat je werkgever vervanging kan regelen en laat het weten wanneer je weer beter bent. Als jij je (bijna) 6 weken hebt ziekgemeld gaat er een stappenplan in werking. Dit stappenplan houdt in dat je er een afspraak zal worden gemaakt met een bedrijfsarts of de arbodienst. De bedrijfsarts of de arbodienst zal een probleemanalyse opstellen. Hierin wordt bekeken wat je wel en niet kan en de haalbaarheid van werkhervatting gedurende de ziekteperiode is. Met deze informatie kun je samen met je werkgever een stappenplan gaan opstellen. Het stappenplan moet uiterlijk in de achtste week van je ziekmelding opgesteld zijn. In het stappenplan hebben jullie samen besproken wat er gedaan kan worden om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Zo´n stappenplan kan langere tijd in beslag nemen. Duurt dit alles langer dan een jaar? Dan doet de werkgever na een jaar een eerstejaarsevaluatie. Hierin wordt beschreven hoe de re-integratie het eerste jaar is verlopen. Als je na bijna 2 jaar nog steeds niet je werk kunt uitvoeren zal het UWV contact met je opnemen. Je kunt dan een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering is afhankelijk van wat jij en je werkgever hebben gedaan aan de re-integratie tijdens je ziekteperiode. Je werkgever is daarom ook betrokken bij de aanvraag van deze uitkering.

De Nederlandse wet heeft veel regels waar werkgevers en werknemers aan moeten voldoen om een ziekmelding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch kan dit een stressvolle tijd zijn als je ziek thuis zit, maar ook als je als werkgever een langdurig zieke werknemer hebt. Wat zijn je plichten en hoe kun je zo goed mogelijk meewerken aan de re-integratie? En wat als de werknemer ondanks alle inzet na twee jaar nog niet volledig aan het werk kan? Het UWV beantwoord deze vragen voor werkgevers en werknemers. Visie Groep kan ook advies geven en begeleiding bieden in deze soms ingewikkelde periode. Samen bekijken we wat de beste aanpak is voor zowel de werkgever als voor de werknemer.

Visie Groep staat voor:

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Laagdrempelig
  • Oplossingsgericht
  • Denken in mogelijkheden
  • Maatwerk

Terugbelverzoek
    Neem contact op