Bel mij terug
  • Privacyverklaring Visie Groep Zorg & Werk

  •  
Visie Groep Zorg&Werk, gevestigd aan de Hengelosestraat 300B,7521 AN, te Enschede is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
 
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die
u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Heeft u vragen die niet in
deze privacyverklaring zijn beantwoord dan komen wij graag met u in contact. Gelieve
hiervoor een e-mail sturen naar info@visie-groep.nl
 
 
Contactgegevens
 
info@visie-groep.nl
Hengelosestraat 300B
7521 AN
053-208 40 88
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Visie Groep Zorg&Werk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

NAW-gegevens;

Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;

Geboortedatum- en plaats;

Geslacht;

Kopie ID (uitsluitend BSN);

Financiële gegevens;

Medische gegevens;

Ontwikkelingsgegevens van cliënt;

Overige informatie die betrokkene zelf verstrekt;

Gegevens over uw activiteiten op onze website;

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;

Lijst met contactgegevens van de cliënt/opdrachtgever via een formulier;

Documenten ten behoeve van sollicitanten: sollicitatiebrieven, arbeidsgeschiedenis,

opleidingen (scholing, cursussen e.d.) en competenties.

 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door zijn of haar wettelijke
vertegenwoordigers. Wij raden wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van kinderen onder de 16 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens
van kinderen verzameld worden zonder toestemming van hun wettelijke
vertegenwoordigers. Als u het vermoeden heeft dat wij zonder toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld van een minderjarige dan kunt u contact opnemen met ons via
info@visie-groep.nl
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Visie Groep Zorg&Werk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om zorg/diensten aan u te leveren;
- Uw surfgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren;
- In het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van
geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;
- Voor het voeren van sollicitatieprocedures.
 
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Visie Groep Zorg&Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Categorie: NAW-gegevens
Doel: Correspondentie/om zorg en diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst
 
Categorie: Contactgegevens
Doel: Correspondentie/om zorg en diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst
 
Categorie: Geboortedatum- en plaats
Doel: Leeftijdscontrole
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst
 
Categorie: Kopie ID (uitsluitend BSN)
Doel: Identiteitscontrole
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst
 
Categorie: Financiële gegevens
Doel: Om zorg/diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 7 jaar na verstrijken van de de overeenkomst
 
Categorie: Medische gegevens cliënt
Doel: Om zorg/diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst
 
Categorie: Ontwikkelingsgegevens cliënt
Doel: Om zorg/diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst
 
Categorie: Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Doel: Correspondentie/om zorg en diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst
 
Categorie: Gegevens over uw activiteiten op onze website
Doel: We gebruiken cookies om het gedrag van bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst
 
Categorie: Documenten ten behoeve van sollicitanten
Doel: Voeren van sollicitatieprocedures
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Visie Groep Zorg&Werk deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 
Derden:
Salarisadministratiekantoren
CRM leveranciers
Leveranciers cliëntendossier software
Hostingleveranciers
ICT-bedrijven
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Visie Groep Zorg&Werk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. De technische cookies zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
 
 
 

Heb je een vraag?

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Gecontracteerde aanbieder
  • Geen wachtlijsten
  • Vrijblijvende intake

Bel mij terug
    Neem contact op

      Nick verkent, vergroot & versterkt jouw mogelijkheden.