Project ICT | Visie Groep

Dagbesteding of re-integratie binnen de ICT branche?

Met een steeds grotere nadruk op het volgen van een re-integratietraject binnen een regulier bedrijf, ziet Visie Groep enorme kansen op het gebied van re-integratie. De zeer grote diversiteit aan verschillende werkzaamheden die op zo’n wijze in te vullen zijn, zorgt ervoor dat er werk gecreëerd kan worden dat passend is bij verschillende niveaus en interesses.

In samenwerking met IMTwente ''Internet Marketing Twente'', worden er door Visie Groep werkervaringsplekken aangeboden die jou de mogelijkheid geven om je vaardigheden te verbeteren, en waar mogelijk uiteindelijk uit te stromen richting betaald werk binnen deze branche. Mocht dit toch niet de uiteindelijke wens zijn, dan gaan wij op zoek naar een andere passende plek die past binnen jouw interesses en binnen een andere branche.

Aanleren van werknemers- en sociale vaardigheden

Deelnemers krijgen intern en passend bij hun hulpvraag omtrent re-integratie de kans om belangrijke vaardigheden te leren op het gebied van internet en te kijken of deze branche ook passend is. Een dynamische benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel interne als externe kennis, geeft deelnemers zeer veel keuze in de ontwikkeling of het aanscherpen van bestaande vaardigheden of het opdoen van nieuwe vaardigheden. Dit vindt plaats in een omgeving die gericht is op het aanleren van werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden.

Ben je op zoek naar een passende dagbesteding, omdat re-integratie een stap te ver is? Dan kunnen wij jou een zinvolle dagbesteding aanbieden via Visie Groep. Bij ons volg je diverse activiteiten, zonder druk en met begeleiding die is afgestemd op je hulpvraag.