Sociale activering

Dat er een steeds grotere nadruk gelegd wordt vanuit de overheid en de samenleving om iedereen die geen werk aan een baan te helpen zal bijna niemand ontgaan zijn. voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt om redenen die te maken hebben met een ziekte of handicap alsook voor werkgevers die op zoek zijn naar werknemers binnen deze doelgroep kan een re-integratiebureau soelaas bieden. Re-integratie zelf echter verdient een aanpak die specifiek op maat gemaakt is voor het betrekkelijke individu. De realisatie dat voor sommige mensen de stap naar werk initieel te groot is kan dan ondervangen worden aan de hand van sociale activering.

Leren werken

De verschillende redenen waarom iemand een afstand heeft tot de arbeidsmarkt zijn te talrijk om op te noemen. Echter kan het zijn dat los van een bepaalde beperking er sprake is van onvoldoende werknemersvaardigheden. Een re-integratiebureau kan dan een traject aanbieden dat zich laat omschrijven als sociale activering. Dit houdt in dat de potentiele werknemer binnen een beschermde omgeving kan werken aan specifieke hulpvragen. Ritme opdoen, omgaan met autoriteiten, voldoen aan verwachtingen. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden te bedenken aan werknemersvaardigheden die middels sociale activering aangeleerd kunnen worden.

Visie Groep maakt het verschil

Visie Groep is een jong en dynamisch re-integratiebureau die met een frisse blik naar het re-integratie kijkt. Maatwerk afgestemd op het individu. Re-integratie word door Visie Groep dus altijd benaderd vanuit de specifieke hulpvraag van het individu. Ook in het opdoen van de werknemersvaardigheden word deze werkwijze toegepast. Intern is er de mogelijkheid om verdeeld over verschillende projecten en werkzaamheden ritme en algemene vaardigheden op te doen die bijdragen aan de juiste werkhouding. Op deze wijze kan de deelnemer op zijn/ haar eigen tempo en afgestemd naar de eigen hulpvraag of vragen de al bestaande vaardigheden aanscherpen en andere belangrijk vaardigheden binnen het eigen kunnen aanleren. Zo leid sociale activering bij Visie Groep altijd op de juiste wijze naar de volgende logische stap in het re-integratieproces.

 

Visie Groep staat voor:

Visie Groep onderscheidt zich door snel schakelen en daadkrachtig handelen vanuit een natuurlijke drive met de juiste deskundigheid.
  • Laagdrempelig
  • Oplossingsgericht
  • Denken in mogelijkheden
  • Maatwerk

Terugbelverzoek

Visie Groep verkent, vergroot & versterkt jouw mogelijkheden.