Bel mij terug

Re-integratie UWV

 

Heb je een Wajong, WIA, WGA of ziektewetuitkering? Dan val je onder het UWV en kan er vaak in overleg een re-integratietraject worden ingezet.

Wat is re-integratie

Re-integratie betekent dat je weer aan het werk gaat na (langdurige) werkloosheid of ziekte. Een re-integratiebureau kan je hierin ondersteunen.

Re-integreren kan in je eigen werk of in ander werk, zowel bij je eigen werkgever (na langdurige ziekte) als elders. Visie Groep beschikt over eigen leerwerklocaties waarin er mogelijkheden tot re-integratie worden aangeboden.

Doelstelling re-integratie

Het doel van re-integratie is om mensen aan duurzame, betaalde arbeid te helpen. Hiervoor zijn er diverse re-integratietrajecten. Visie Groep kan je hier als re-integratiebureau bij helpen.

Werkfittraject

Binnen een werkfittraject worden werknemers en praktische vaardigheden vergroot.

Naar werk

Naar werk is een re-integratietraject vanuit het UWV, met als doel het vinden van een betaalde baan.

Jobcoach

Heb je extra ondersteuning nodig vanuit een jobcoach om je werkzaamheden goed te kunnen doen?

Participatie
Interventie

Participatie interventie is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en nog niet toe zijn aan een re-integratietraject. Dit traject kan ingezet worden ter voorbereiding van een werkfit of naar werk traject. Doel is dat de klant wordt geactiveerd, zodat hij deel kan gaan aan een sociaal netwerk buitenshuis. 

Maatschappelijk deelname

Bevorderen maatschappelijke deelname is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en nog niet toe zijn aan een re-integratietraject. Doel binnen dit traject is dat de klant weer deel gaat nemen aan activiteiten in een georganiseerd verband.  Dat kan bijvoorbeeld zijn: Vrijwilligerswerk, sport, dagbesteding of een werkervaringsplek. 

Praktijkassessment

Praktijkassesment is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en nog niet toe zijn aan een re-integratietraject. Het doel van het praktijkassessment is om inzicht te krijgen in de re-integratiemogelijkheden van het individu. Na afloop van het traject wordt er een advies uitgebracht over het vervolg. Dit kan bijvoorbeeld re-integratie of beschut werken zijn. 

Informatieve media & voorlichting WIA

 

Re-integreren rijdens mijn WIA uitkering.

Een gesprek met de verzekeringsarts.

Begeleiding bij uw re-integratie.

Informatieve media & voorlichting Wajong

 

Wat is het doelgroepregister?

Re-integratie UWV

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Gecontracteerde aanbieder
  • Geen wachtlijsten
  • Vrijblijvende intake

Bel mij terug
    Neem contact op

      Annique verkent, vergroot & versterkt jouw mogelijkheden.