Bel mij terug

Autisme

Met ruim 1% van alle Nederlanders die een vorm van autisme heeft, komt dit relatief vaak voor. Een autismespectrumstoornis (ASS), zoals dit tegenwoordig wordt genoemd, zorgt voor moeilijkheden op sociaal gebied, informatieverwerking en flexibiliteit.

ASS werd vroeger opgedeeld in verschillende soorten, deze termen worden nog steeds af en toe gebruikt:

Syndroom van Asperger
 • Mensen met deze diagnose hebben een normale intelligentie maar moeite met sociale interactie en maar beperkte interesse. Vaak hebben ze één onderwerp waar ze volledig geïnteresseerd in zijn en hun tijd en aandacht aan willen besteden. Voor andere zaken is er daarom maar weinig aandacht of interesse.
PDD-NOS

PDD-NOS is een ontwikkelingsstoornis die ook onder het autismespectrum viel. Het wordt gezien als milde vorm voor Asperger of klassiek autisme. Mensen met PDD-NOS kunnen problemen hebben met sociale vaardigheden, maar hebben wel een breder interessegebied. Hierdoor kunnen ze zich soms beter aanpassen aan de omgeving en wordt de diagnose pas laat gesteld.

Klassiek autisme

Klassiek autisme of een autistische stoornis is de vorm die het meest bekend is. Behalve moeilijkheden op sociaal vlak en een beperkte interesse kan er ook een verstandelijke beperking zijn. Mensen met klassiek autisme kunnen echter ook een normale tot (zeer) hoge intelligentie hebben.

Hulp nodig bij autisme?

Het spectrum van autisme

Tegenwoordig vallen alle vormen onder de noemer autismespectrumstoornis, afgekort tot ASS. Toch kunnen mensen uiteenlopende problemen hebben. Per persoon moet daarom worden bekeken waar de moeilijkheden liggen: hebben ze hulp nodig in het sociaal contact met anderen? Omgaan met prikkels om hen heen? Reageren op onverwachte veranderingen?

Begeleiding

Leven met autisme wordt makkelijker als de stoornis wordt erkend en herkend. Met kleine aanpassingen kan het dagelijks leven makkelijker worden gemaakt. Dit kan met praktische hulp als een duidelijke dagplanning, training in sociale vaardigheden en steun bij overprikkeling. Een ambulant begeleider bekijkt samen met jou waar jij hulp kan gebruiken. Door één op één te werken kunnen er nuttige oplossingen gevonden worden voor alledaagse zaken. Onze ambulant begeleiders staan klaar voor een vrijblijvend gesprek!

Visie Groep kan je bijstaan met ambulante begeleiding.

 • Depressie en bipolaire stoornis

Visie Groep staat voor:

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
 • Laagdrempelig
 • Oplossingsgericht
 • Denken in mogelijkheden
 • Maatwerk

Terugbelverzoek
  Neem contact op

   Visie Groep verkent, vergroot & versterkt jouw mogelijkheden.