Bel mij terug

Persoonlijkheidsstoornissen

Een persoonlijkheidsstoornis zorgt voor gedragskenmerken die het dagelijks leven moeilijk kunnen maken. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak moeite met omgaan met de mensen om hen heen; familie, vrienden, een geliefde of collega’s. Ook kunnen ze soms slecht omgaan met onverwachte of emotionele gebeurtenissen. Persoonlijkheidsstoornissen zijn een breed begrip, ze worden opgedeeld in drie clusters:

Cluster A

Paranoïde, schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornissen.

Cluster B

Borderline, antisociale-, theatrale- en narcistische persoonlijkheidsstoornis

Cluster C

Vermijdende-, dwangmatige- en afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen.

Hulp nodig bij persoonlijkheidsstoornissen?

  • Persoonlijkheidsstoornissen in clusters

De stoornissen uit cluster A hebben vooral te maken met vervreemding en wantrouwen, bij cluster B staan impulsiviteit en emotieregulatie centraal en bij cluster C angst. Een huisarts kan bij het vermoeden van een persoonlijkheidsstoornis doorverwijzen naar een specialist. Door middel van gesprekken wordt bekeken of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, en welke symptomen de boventoon voeren. Dit zijn de klachten die het meeste invloed hebben op het dagelijks leven, bijvoorbeeld het onderhouden van relaties met vrienden en familie, omgaan met collega’s of bestand zijn tegen stress op de werkvloer. Hoewel iedereen wel eens moeite kan hebben met dit soort dingen, is dit bij een persoonlijkheidsstoornis dusdanig aanwezig dat het het dagelijks leven in de weg staat.

Therapie

Een persoonlijkheidsstoornis kan met de juiste behandeling onder controle te krijgen. Therapieën gericht op de persoon en de diagnose zijn hier van groot belang. Ook is begeleiding in het dagelijks leven goed om beter om te gaan met een persoonlijkheidsstoornis. Ambulante begeleiding bij een persoonlijkheidsstoornis is gericht op praktische hulp in het dagelijks leven. Ben jij benieuwd wat onze ambulant begeleiders kunnen doen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Visie Groep kan je bijstaan met ambulante begeleiding.

Visie Groep staat voor:

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Laagdrempelig
  • Oplossingsgericht
  • Denken in mogelijkheden
  • Maatwerk

Terugbelverzoek
    Neem contact op

      Visie Groep verkent, vergroot & versterkt jouw mogelijkheden.